חיים הוא מבוי סתום, זה נצח.

home    message    submit    archive    theme
©
Hey! My Name is Ignacio /18/Guitar/ I'm Drawing my life..